Slinivka břišní příznaky onemocnění

Slinivka břišní příznaky onemocnění

Sdílejte
Slinivka břišní příznaky onemocnění

Slinivka břišní příznaky onemocnění

Popis pankreatu

Slinivka je umístěna v dutině břišní, její větší část nasedá na zadní stranu žaludku. Můžeme ji řadit do trávícího systému, protože jí produkované enzymy napomáhají trávení, ale je třeba zdůraznit, že se velmi významně podílí i na metabolismu cukrů(její porucha může vést k rozvoji diabetu). Je to „dvojitá“ žláza, její dvě části (viz dále) jsou do sebe zavzaté a navzájem se obklopují.

Pokud se mluví o onemocněních slinivky břišní (pankreatu), je třeba si v první řadě uvědomit, že slinivka má v lidském těle dvě funkce. Je tvořena dvěma odlišnými částmi.

Je to jednak žláza s vnitřní sekrecí (její produkty jsou uvolňovány do krve). Tato část je tvořena Langerhansovými ostrůvky (skupiny zvláštních buněk pankreatu), které vytváří a produkují hormony(inzulín, glukagon, somatostatin). Hormony jsou pak uvolňovány a dále ovlivňují různé pochody v organismu.

Druhá část buněk tvoří žlázu s vnější sekrecí (její produkt – trávící šťáva, je uvolňován do tenkého střeva). Tato část produkuje enzymy: trypsin štěpící bílkoviny na aminokyseliny, amylázu přeměňující sacharidy a lipázu přeměňující bílkoviny. Všechny tyto enzymy jsou produkovány v neaktivních formách (proenzymech), neaktivní formy (proenzymy) jsou aktivovány až pomocí dalších enzymů, které jsou přítomny v dvanáctníku (duodenu), kam ústí vývod zevně sekretorické části slinivky (té, která produkuje trávící šťávu).
Tento mechanismus aktivace enzymů zabezpečuje kontrolu nad tím, aby se enzymy neaktivovaly dříve, než je třeba a nepoškodily tak slinivku nebo její vývod.

Popis zánětu slinivky

Zánět slinivky břišní (pankreatitida) je nemoc zahrnující dvě základní skupiny onemocnění:tryptickou pankreatitis (zánět, který je pro pankreas charakteristický, způsobený předčasným aktivováním trypsinu a spadající mezi akutní onemocnění) a skupinu pojmenovanou jako „ostatní“ záněty (podobné zánětům v jiných orgánech).

V obou skupinách můžeme najít akutní, chronické a recidivující (navracející se) formy.

Akutní zánět slinivky břišní (akutní pankreatitis)

Je způsobena hlavně infekcemi, obstrukcem (ucpáním) vývodů, ischémií (nedostatečným přívodem krve a kyslíku ke tkáni), toxickými faktory a poraněními.

Je častější u mužů mezi 30. a 50. rokem věku, ale přibývají případy i mezi mladšími. Příčinou je v 50-ti % dlouhodobá konzumace tvrdého alkoholu, ve 30-ti % onemocnění žlučových cest a ve 20-ti % jde o nekrotizují zánět slinivky.

Tryptický zánět slinivky (tryptická pankreatitis) je velmi častá, patří do skupiny akutních onemocnění. Vzniká většinou u obézních lidí středního nebo vyššího věku, častěji u žen, mnohdy po excesu v jídle (velmi tučné) a pití (koncentrovaném alkoholu) nebo po tupém úderu do břicha, jindy po zvedání těžkých břemen.

Základem onemocnění je předčasná aktivace trávící šťávy (předčasnou aktivací trypsinu – enzym štěpící bílkoviny), která pak natravuje vlastní tkáň slinivky a tím ji poškozuje.

K poškození slinivky a následnému zánětu tedy vede nadměrný příjem tučného jídla nebo koncentrovaného alkoholu (který aktivuje nadměrnou sekreci trávících enzymů, které se pak ještě ve slinivce aktivují); natrávení tkáně slinivky vlastními enzymy po předchozím poškození orgánu např. tupým úderem do břicha; onemocnění žlučových cest – např. žlučové kameny (cholelithiasa) a méně často kaménky ve slinivce samé, které blokují odtok pankreatické trávící šťávy (pankreatolit­hiasa).

S poškozením slinivky a následným zánětem se můžeme setkat i u některých jiných onemocnění (tuberkulosa, spála, syfilis).

Rizikové faktory zánětu slinivky

Jako u mnoha jiných onemocnění, hraje i u zánětu slinivky významnou roli genetika. Mezi rizikové faktory proto patří zhoubný nádor slinivky (karcinom pankreatu) u jiného člena rodiny (častěji se vyskytuje u mužů). Dalším z faktorů je nádor některého jiného orgánu dutiny břišní (žaludek, střevo, děloha), který vede k prorůstání nádoru i do slinivky, tomuto stavu se říká druhotný nádor slinivky (pankreatu).

Významný podíl na rozvoji některých druhů zánětů slinivky mají i alkohol, obezita a špatné stravovací návyky (tučná strava).

Riziko zánětu slinivky stoupá také při cholelithiase, což je vlastně kamínek ve žlučníku, ten může ze žlučníku vycestovat a ucpat žlučové cesty.

Posledními ze skupiny hlavních rizikových faktorů, jsou stavy po tupém úderu do břicha (např. při kolektivních a bojových sportech) nebo po zvedání těžkých břemen.

Prevence zánětu slinivky

Prevence u zánětů slinivky se neudává. Ovšem neuškodí vyvarovat se nadměrného pití alkoholu a konzumaci příliš tučných jídel.

Riziko se také snižuje při prevenci žlučových kamenů (hlídání příjmu cholesterolu v potravě).

Pokud víte o případu nádoru slinivky (pankreatu) ve své rodině, nezapomeňte o tom informovat svého lékaře, je velmi důležité odhalit nádor včas (zejména pro jeho destruktivní působení ve tkáni pankreatu).

Příznaky a projevy zánětu slinivky

akutní formy se vyskytují prudké bolesti v nadbřišku (epigastrium) nebo levém podžebří, někdy se ale mohou objevit v celém břiše nebo vystřelovat do jiných částí těla (zad, levé lopatky a někdy až do levého ramene).

Bolesti jsou provázeny zvracením (které ale nepřináší úlevu; ve zvratcích jsou zbytky jídla a příměs žluči) nebo pocitem „na zvracení“ či škytáním a nevolností. Můžeme pozorovat zástavu plynů a stolice.

Nemocný je těžce schvácený, má zrychlený tep (tachykardie), zrychlený dech (tachypnoe),horečku, dezorientaci a poruchy chování (zvýšená agrese, nervozita).

V těžkých a rychle se rozvíjejících se případech může nemocný zemřít během několika hodin, proto je nutné neprodleně po rozvoji těchto příznaků vyhledat lékaře. Pacient může upadnout do šoku (pokles krevního tlaku, dušnost, zhoršení srdeční činnosti).

Chronické formy jsou doprovázeny bolestí, která ale přichází nárazovitě s určitým zpožděním po pozření jídla. Nemocní hubnou, jednak proto, že kvůli bolesti po jídle jídlo omezují, jednak proto, že díky nedostatečnému zásobení trávící šťávou dochází ke špatnému trávení živin. Toto nedostatečné trávení ve střevě způsobuje i viditelnou změnu stolice, která je lesklejší a „mastnější“ (obsahuje více tuků).

Léčba zánětu slinivky

Léčba je závislá hlavně na druhu a rychlosti rozvoje jednotlivých pankreatitid.

Pokud jde o chronickou pankreatitidu a zánět probíhá delší dobu bez život ohrožujících projevů, není nutná hospitalizace. Lékař stanoví dietu s velmi nízkým obsah tuků (lipidů) a naopak vysokým podílem cukrů (sacharidů) a bílkovin.

Pokud je zánět dlouhodobější a enzymy jsou tvořeny v nedostatečném množství, předepisují se léky, které organismu tyto enzymy nutné pro trávení dodávají. Při poškození Langerhansových ostrůvku (poklesu uvolňování inzulinu, který napomáhá vstřebávání cukrů do buněk) je nutné rozvíjející se cukrovku léčit pomocí umělého (syntetického) insulinu.

akutních forem je třeba jednat rychle, protože při dlouhém odkládání může dojít k rozvoji šoku a i smrti. Proto je nutná hospitalizace v nemocnici. Prvním krokem je konzervativní léčba: léčba šoku, podle vážnosti poškození slinivky lékaři podávají léky k utlumení činnosti slinivky a léky tišící bolest, doplňují infusemi chybějící tekutiny a ionty, nasazují nitrožilní výživu (potřebné složky stravy podávané přes infusi v roztoku).

Monitorují životní funkce (na jednotce intenzivní péče – JIP) a sledují stav nemocného.

Hospitalizovaný nemocný nesmí po nezbytnou dobu (několik dní) přijímat jídlo ústy (per os). Má zavedeny: nasogatrickou sondu (NS je hadička zavedená nosem do žaludku, kde je možné odsávat obsah nebo podávat tekutou stravu nebo léky),močový katétr (je hadička zavedená do močového měchýře, umožňující odchod moči a měření jejího množství) a centrální žilní katétr.

V některých akutních případech (při léčbě delší než 5–7 dnů a bez výrazného zlepšení) není jiná možnost než chirurgicky odstranit nevratně poškozené části slinivky anebo zprůchodnit vývody (ať už slinivky nebo společný vývod slinivky a jater – tzn. žlučových cest). Přes příčný řez stěnou břišní v oblasti nadbřišku se chirurg dostane ke slinivce. Pokud je odumřelá (nekrotická) tkáň volná, je odstraněna (nekretomie).

Jak si mohu pomoci sám

Při rozvinuté pankreatitidě je nejsnazší zaujmout tzv. úlevovou polohu, která je pro zánět slinivkyv předklonu anebo v kleče „ na všech čtyřech“, toto řešení je ale pouze úlevové, pro léčbu je nutné navštívit lékaře. Další možností zmenšení bolestí je dieta s menším obsahem tuků a větším objemem cukrů.

Komplikace zánětu slinivky

Při rozsáhlém poškození pankreatu může dojít k rozvoji **cukrovky (diabetu). ** Vnitřně sekretorické části slinivky, Langerhansovy ostrůvky, jsou poškozeny uvolněnými enzymy a ustává v nich produkce inzulínu (hormon ovlivňující metabolismu cukru). Pokud toto poškození dosáhne kritické meze, je hormonu inzulínu nedostatek.

Další komplikací pak může být stav, kdy poškozené části odumírají (nekrotizují), čímž vyvolávají další zánět. Do odumřelých částí se ukládá vazivo a vápenaté soli (kalcifikace), ale odumřelá tkáň může být také infikována bakteriemi, které se normálně vyskytují ve střevě, kde jsou přínosné (dochází k tomu u 60-ti % případů). V pankreatu mohou vznikat dutinky vyplněné tekutinou (cysty).

Pokud je ucpán společný vývod pankreatu a jater (žlučové cesty), dochází ke městnání žluče atrávících šťáv ve vývodu a jejich zpětný tok (v pankreatickém vývodu je ale větší tlak než ve vývodu jater a tak dochází k poškození jaterní tkáně pankreatickými šťávami a rozvoji žloutenky – ikteru). K rozvoji žloutenky dochází v 25-ti %. Je třeba myslet i na to, že je možné šíření infekce i na jiné orgány a struktury v dutině břišní.

Zánět slinivky může být zaměněn s těmito onemocněními: perforací gastroduodenálního vředu (vřed na rozhraní žaludku a dvanáctníku), mechanickou střevní neprůchodností, infarktem myokardu. Proto při rozhovoru s lékařem žádné své příznaky nezapírejte, snažte se uvést i pro Vás nepodstatné detaily související s onemocněním.

Zdroj: vitalion.cz

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ