K čemu mi ten „papír“ bude

K čemu mi ten „papír“ bude

Sdílejte

Ať už se učíte jazyk po večerech jako samouk nebo třeba navštěvujete v Brně pomaturitní studium, máte možnost své jazykové vzdělání „stvrdit“ vykonáním státní závěrečné zkoušky, díky které můžete sklízet ovoce na střední a vysoké škole – a samozřejmě taky v dalším pracovním životě. Informací o tom, kde a jak můžete tento „papír“ o velké či malé státnici z jazyka získat, jsou mraky. Pojďme se raději podívat, jaké je skutečné praktické využití této zkoušky!

Střední škola

Zejména starší ročníky mají problém se v dnešní „nové“ státní maturitě vyznat. Koncept maturit se totiž v poslední době nejednou měnil a upravoval. Řešila se otázka úrovně maturity a taky jaké předměty by měly být pro maturanty povinné.

Pro nás je důležité vědět, že se státní maturita dělí na státní část – která je daná od státu a část profilovou – kterou si škola určuje sama. Zdánlivě to působí velmi složitě, je to však velmi jednoduché. Jestliže studujete například zdravotnickou školu – ředitel školy vám nejspíš neurčí jako profilovou část maturity účetnictví, ale klinickou propedeutiku.

Pokud škola v profilové části maturit nabízí taky cizí jazyk (což si každá škola určuje sama a je potřebné se u každé školy zeptat na vedení individuálně), je možné certifikátem o státní jazykové zkoušce nahradit tuto profilovou část maturity.

K čemu mi ten „papír“ bude

Zdroj obrázku: pixabay.com

Vysoká škola

Opět, pokud to daná vysoká škola povolí a garant daného oboru posvětí, je možné si na základě získaného certifikátu ze státní jazykové zkoušky nechat uznat zkoušku či zápočet z jazyka.

Státní jazyková zkouška se dá často využít už u přijímaček na vysněný obor – jestliže Vám díky certifikátu neodpustí jazykový test, minimálně Vám mohou certifikát bonifikovat určitý počtem bodů.

Zaměstnání

I v budoucím pracovním životě je úspěšné zvládnutí státní jazykové zkoušky velkým plusem –  ať už jste pracující nebo sháníte zaměstnání nové. Propojení zahraničních trhů prostupuje napříč všemi odvětvími. Pro zaměstnavatele je čím dál víc důležité, aby se jejich zaměstnanci dokázali dorozumět se zahraničními partnery.

Velkým trendem dnešní doby jsou firemní jazykové kurzy. Zaměstnavatelé vědí, že výuka jazyků není jen nákladem, ale především investicí, která má přímé dopady na kvalitu a efektivitu práce.

Jestliže budete mít v životopise položku o úspěšném vykonání státní jazykové zkoušky, zvýšíte své šance na trhu práce.Právě certifikát zmíněný v životopise budoucímu zaměstnavateli dokáže, že jazykové znalosti skutečně máte.

A co dál?

Jazykové znalosti se Vám budou hodit taky v případě, že se budete ucházet o studium nebo pracovní stáž za hranicemi naší republiky. Absolvovali jste jazykové kurzy a nyní směle vyrážíte do světa najít si skvělou práci? Certifikát o státní jazykové zkoušce Vám může pomoct najít skvělé uplatnění.

K čemu mi ten „papír“ bude

Zdroj obrázku: pixabay.com

Získání certifikátu s PELICANEM

Získání certifikátu o jazykovém vzdělávání je bezpochyby taky skvělou motivací, jak u učení se jazyku vydržet. Jedná se o konkrétní cíl v dlouhém procesu učení se. Osvědčení o znalosti B1. Další štací může být „malá státnice“ a v neposlední řadě pak vykonání státní jazykové zkoušky úrovně C1.

Jazyková škola PELICAN ví, že tím nejhlavnějším cílem je skutečné dosažení jazykového pokroku. Když ale můžete tvrdou práci a nové znalosti potvrdit úspěšným vykonáním zkoušky, je zadostiučinění z odvedené práce o to větší.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ